Familieopstellingen

zaterdag 18 maart 2023 - 10.30 - 16.30 uur

The Vineyard, Monster

Omschrijving

Een familieopstelling is een fascinerend proces. Het geeft je waardevolle inzichten en een nieuw, verruimd bewustzijn. Tijdens een opstelling wordt duidelijk dat wij verbonden zijn met onze voorouders. Veel dynamieken en patronen uit jouw leven zijn terug te voeren op je familiesysteem en de onlosmakelijke verbinding met je familieleden. Wij zijn loyaal aan hen zonder daar altijd even bewust van te zijn. Inzichtelijk wordt gemaakt welke loyaliteiten en verstrikkingen er spelen. Een mogelijke oplossingsrichting wordt zichtbaar, energie gaat stromen of er ontstaat simpelweg meer rust door acceptatie van ‘dat wat er is’. Het innemen van een andere plek of verhouding in het systeem van herkomst wordt dan mogelijk. Ook na de opstelling lopen dergelijke interne processen meestal, bij zowel vraaginbrenger, representanten en toeschouwers, nog verder door.

In de workshop onderzoeken we met opstellingen persoonlijke thema’s die deelnemers inbrengen. De vraaginbrenger kiest in dit verband representanten voor familieleden die zelf ‘hun plek’ vinden in de ruimte. Daarna ontvouwt de opstelling zich: in de onderlinge wisselwerking tussen de gerepresenteerde familieleden ontstaat een ‘levend tableau’’, zichtbaar wordt hoe patronen en dynamieken uit het verleden zich hebben geworteld in het heden. Door dit waar te nemen, bepaalde posities te veranderen en beweging in de dynamieken te brengen ontstaat persoonlijk inzicht op zielsniveau.

Deze workshop kunt u volgen als:

Vraag inbrenger of representant.

Meer informatie volgt z.s.m.